Tolkförmedlingen i Lund – en bit av världen

10 januari, 2018

Mitt i Lund med utsikt över Vårfrugatan och Stadshallen ligger Lunds kommuns tolkförmedling. Verksamheten är som den låter: förmedling av tolkar som behärskar olika språk och kulturer.

Förmedlingen startade redan under mitten av 1970-talet, som en del av det som då hette Invandrarbyrån. Kunderna är främst Lunds kommun och närliggande kommuner, men kan också finnas i privat sektor. Inom Lunds kommun är det socialförvaltningen som är största uppdragsgivaren, men tolkhjälp kan behövas inom alla typer av kommunal verksamhet.

Lunds tolkförmedling kan erbjuda tolkar som tillsammans behärskar uppemot nittio språk. För att kunna erbjuda ytterligare språk, samarbetar verksamheten med andra tolkförmedlingar i landet som tillhör Tolkservicerådet, TSR. Även teckenspråkstolkar förmedlas.

Modern teknik förändrar tolkarbetet

Vanligast är att tolkarna utför sina uppdrag på plats, alltså är fysiskt närvarande vid själva tolktillfället. Men det börjar bli allt vanligare med tolkning över telefon i takt med att tekniken förbättras.

Efterfrågan på tolktjänster ökar stadigt, även om det lugnat ner sig lite efter den stora toppen i samband med flyktingkrisen 2015-16. De vanligaste språken som behöver tolkas just nu är arabiska och dari.

- Det är omvärlden som bestämmer vilka språk det är efterfrågan på, säger Jannie Lohse, samordnare på Tolkförmedlingen. Men arabiska har alltid legat i topp.

Det tolkförmedlingen gör är att vara duktiga förmedlare och kunna få till ett så bra och effektivt schema som möjligt. Det ska vara rätt tolk på rätt plats vid rätt tillfälle. Många kunder behöver tolkhjälp vid samma tider, och då får man pussla: ”Om du skjuter på ditt möte i tio minuter så finns det då redan en tolk på plats …”

Möte mellan människor

Jannie LohseVid årsskiftet gick Jannie Lohse i pension. Gunni Fennhagen har tagit över som samordnare, och totalt kommer man att vara tre medarbetare på förmedlingen. Det finns inga tolkar anställda, utan alla jobbar på uppdrag.

Jannie har arbetat i åtta år på tolkförmedlingen, Gunni i två, men de har båda arbetat länge inom socialförvaltningen i Lunds kommun – Jannie sedan slutet av 1970-talet. Hon har haft olika arbetsuppgifter genom åren, från början i det som då hette Fältgruppen och som innehöll många av de verksamheter som i dag ligger under verksamhetsområde Vuxen. Jannie har också jobbat fackligt.

- När jag började på Tolkförmedlingen tyckte jag att det var spännande att träffa människor från olika kulturer, säger Jannie. Man får en bättre förståelse och man får se olika saker. Det är alltid så att man haft kontakter utåt – med medborgare, klienter, kunder, tolkar. Det har varit berikande, och man lär sig mycket.

Jannie vill passa på att tacka alla medarbetarna på socialförvaltningen för ett gott samarbete under alla år.

- Det har varit ett innehållsrikt arbetsliv!


Anna Svensson och Gunni Fennhagen arbetar på Tolkförmedlingen i Lund. Bilden ovan: Jannie Lohse

Bilden till höger: Anna Svensson och Gunni Fennhagen arbetar på Tolkförmedlingen i Lund. På bilden saknas Pia Liegnell.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se