Mariamottagning öppnar för unga

17 oktober, 2018

Nu har Mariamottagningen Mellersta Skåne öppnat för unga här i Lund. Mottagningen är en tydlig satsning för att i tidigt skede erbjuda specialiserat stöd till unga med riskkonsumtion av droger eller alkohol.

På mottagningen är både information, rådgivning och behandling kostnadsfri. Kontakt kan tas av den unge själv eller med hjälp av exempelvis socialtjänsten, föräldrar, skola eller sjukvård. All kontakt är frivillig.

Denna mottagning har socialförvaltning, regionen, finsam och samverkanskommunerna jobbat hårt för i flera år. Ett stort genombrott och en fin möjlighet för våra medborgare att den verkligen är igång.

Mariamottagningen Mellersta Skåne ligger i Lund och är till för ungdomar upp till och med 23 år i följande kommuner: Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör.

Teamet på mottagningen består av samordnare, kurator, socionomer, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare vilka har sin tillhörighet inom både kommun och Region Skåne.

Kontakt

Kontakt tas genom att man ringer mottagningen.

Telefon: 046-17 40 99

Besöksadress: Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund

Mer information hittar du på www.lund.se/mariamottagning

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se