Hur jobbas det med kvalitet och patientsäkerhet inom vård och omsorg?

19 mars, 2018

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är en sammanfattning av hur vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med kvalitet och patientsäkerhet. 2017 års rapport är sammanställd och redovisades för vård- och omsorgsnämnden 14 mars.

Rapporten visar några områden med bra resultat och även några förbättringsområden. Ett områden som blivit bättre sedan förra mätningen är kännedom om värdighetsgarantierna. Information till brukare, patienter och anhöriga är ett område ständigt förbättras men behöver satsas på ytterligare.

Här kan du läsa hela dokumentet.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se