Brukarnas berättelser spelar en avgörande roll i framtidens socialpsykiatri

29 januari, 2018

Brukarnas berättelser om återhämtning från psykisk ohälsa stod i centrum på Socialpsykiatrins dag som ägde rum i torsdags där cirka 220 personer deltog. "Det är ett paradigmskifte", sa enhetschef Ewa Langerbeck. "Återhämtning är att kunna sätta sig i förarsätet i sin egen bil."

Dagen fylldes av berättelser, erfarenheter och inspiration från både brukare och professionella. Riksförbundet för mental hälsas ordförande, Jimmie Trevett, ledde samtalen.

John, som är sysselsatt på Arbetscentrum, beskrev det så här:

- Jag låter Arbetscentrum vara första steget tillbaka. Det har betytt mycket för mig.

Fördomarna får stanna hemma

socialpsykiatrins dag Sebastian Ståhl Arbetsmarknadskonsulten och IPS-coachen Sebastian Ståhl berättade om IPS-metoden. IPS är en metod för att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till arbete eller studier. Lunds kommun använder metoden sedan några år – med framgång.

- För att IPS ska lyckas måste man vilja arbeta eller studera. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för att lyckas. Det handlar hela tiden om att klienten styr processen. Våra fördomar får stanna hemma!

Från gruppboendet Nya Magistratsvägen, där människor med långvarigt missbruk bakom sig, berättade föreståndare Åsa Thun:

- Under åren har vi sett att målgruppen ändrats. Brukaren vill bo kvar. Man känner personalen. Och det blir längre och längre perioder av drogfrihet för individen.

På bilden: Arbetsmarknadskonsulten Sebastian Ståhl.

Inflytande viktigt för återhämtning

socialpsykiatrins dag Rosmarie Emanuelsson Jimmie TrevettMaria, som har boendestöd, berättade:

- Jag bestämmer allt. Jag har en plan för vad som ska göras. Och bara det att någon sitter med mig gör att jag får energi.

Rosmarie Emanuelsson, brukarinflytandesamordnare i Lund:

- Det som slår mig mer och mer är vilken betydelse inflytande har för återhämtning. En annan sak är att återhämtning verkar vara så godtycklig. Det är så lite som skiljer vem som kommer på ett boende och vem som kommer tillbaka där de var tidigare.

Våren 2017 öppnade boendet Utsättaregränden, och från det berättade handledare Malin Berglund:

- Vår värsta fiende är antaganden. Vi försöker inte vara så snabba med att tro någonting, utan vi försöker vara nyfikna.

Adexe som bor på boendet berättade:

- Jag har fått självinsikt. Jag känner att jag får mycket hjälp. Det viktigaste är att jag får bestämma själv. Det känns som mitt eget hem.

På bilden: Brukareinflytandesamordnare Rosmarie Emanuelsson och moderator Jimmie Trevett.

Bandet Cantona spelar på Socialpsykiatrins dag

På bilden: Bandet Cantona underhöll.

En organisation som stöttar ett mer självständigt liv

socialpsykiatrins dag Pär Andersson och Anders Bengtsson och Jimmie TrevettEftermiddagen baserades på berättande i olika rum med brukare som beskrev sina återhämtningsresor. Både brukare och personal diskuterade sedan verksamhetsutveckling: vad är en bra organisation? Hur behöver den utvecklas för att stötta personer med psykisk sjukdom till ett mer självständigt liv?

Ett exempel på förbättringsområden kan vara att det händer att man på boende skapar regler som blir generella för alla som bor där, när det egentigen är en person man behöver arbeta med på ett annat sätt. Att generalisera och att alla ”får samma sak” kan vara hinder för återhämtning.

socialpsykiatrins dag Fredrik SvenssonRoger, som både har boendestöd och sysselsättning, sa i det avslutande panelsamtalet:

- Ibland får man för mycket insatser. Det kan vara hämmande för återhämtningen. De som bäst behöver insatserna ska få dem.

Dagen blev en framgång, och efteråt fick arrangörerna många trevliga mejl, från både brukare och medarbetare. En skrev: "Tack för en välplanerad dag! Och att du Anna [Burston, verksamhetschef] har modet att vara inkluderande på riktigt! Det har aldrig varit roligare att jobba i Socialpsykiatrin än nu!"

På bilderna: Fler nedslag från dagen: 1) Anders Bengtsson och Pär Andersson samtalar med Jimmie Trevett om Implementeringsgruppen, 2) Fredrik Svensson och Jessika Sona talade om egenvård.

Läs mer

Om återhämtning från psykisk ohälsa

Om Arbetscentrum

Om IPS

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se