Bostad Först: ”Ni kan rädda liv!”

21 juni, 2018

Janne var missbrukare och hemlös, men lever nu ett skötsamt liv i egen lägenhet genom socialförvaltningens metod Bostad Först. "Lägenheten har jag i höst haft i två år! Det är nästan overkligt."

Bostad Först används för personer som levt länge i hemlöshet, har beroendeproblematik och som prövat andra metoder som inte fungerat. Personen måste inte vara drogfri. Bostaden som erbjuds är ett förstahandskontrakt.

När socialförvaltningen får in en ledig lägenhet kontaktar Bostad Först-teamet utredningsenheterna som prioriterar en personen. Denne kommer sedan på en intervju hos teamet. Då presenterar Bostad Först stödet och personen får sedan fundera på om det är rätt insats. Sedan öppnar teamet en utredning för att utreda stödbehovet.

När utredningen är färdig skriver klienten kontrakt på sin bostad. Bostad Först-teamet är sedan behjälplig med stöd kring inflyttningen med allt från praktisk flytt och stöd i att ordna en hemförsäkring, el och annat som kan behövas.

Stor lättnad

Så var det för Janne också:

- Socialsekreteraren här försökte på alla sätt få mig att sluta, säger Janne. Jag var djupt nere i missbruk, nästan död. Jag sov ibland på härbärget när jag var riktigt trött. Han [socialsekreteraren] föreslog hela paketet: avgiftning, gruppboende i Malmö. Jag bodde i ett eget rum i Malmö. Jag är nu nykter och jättenoga, så det gick rätt snabbt – bara sex månader – och sedan fick jag lägenhet genom LKF.

Den egna bostaden är en stor lättnad för Janne, men i början var det svårt: man fick lustiga tankar, säger han.

- Det är en lång väg och man måste vilja själv. Det är hopplöst att vara drogfri på ett boende.

Vägen tillbaka

Bostaden är ett steg på vägen tillbaka.

- Barnen är jätteglada nu. De har varit så besvikna innan.

Grannarna då, vad säger de?

- Grannarna säger inget särskilt. Rätt många hejar. Jag vet inte hur mycket de vet. Det är inga problem alls. Jag är väldigt ordentlig.

Janne har ett budskap till fastighetsvärdar som funderar över att upplåta en lägenhet till Bostad Först:

- De kan i princip rädda liv! De ska veta att det är en lång process innan de får lägenheten. Klarar man inte det, så får man inte lägenheten.

Men vad är då Bostad först?

Bostad Först-teamet i Lunds kommun reder ut begreppen.

Hur länge har Bostad Först funnits?

Metoden utarbetades i USA på 1990-talet. De första brukarna för Bostad Först i Lund flyttade in i september 2016. 

Kan man redan nu se någon effekt av Bostad Först?

Ur ett brukarperspektiv kan vi se att de individer som flyttat in har klarat sig bättre än tidigare. Brukarna själva har uttalat att de kan vara helt ärliga för första gången då bostaden och det stöd de får från socialförvaltningen och andra verksamheter är separerade ifrån varandra och är inte beroende av varandra. Vid exempelvis ett återfall så kan brukaren vara ärlig om detta då de vet att personalen då jobbar stöttande och inte kontrollerande. 

Vem kan få Bostad Först?

Personer med långvarig hemlöshet som har missbruksproblem med eller utan psykisk ohälsa. Man kan både komma direkt från behandling eller att man är boendes på gatan. Man behöver inte genomgå en boendetrappa för att få ett boende genom Bostad Först.

Får man bo i en Bostad Först-lägenhet hur länge som helst?

Ja, det är förstahandskontrakt. 

Vad händer om man missköter sig?

Man kan förlora sitt kontrakt om man inte lever upp till hyreslagen precis som gemene man. Självklart: om man missbrukar hårt eller lever kriminellt är risken för störningar eller missade hyror större.

Hur kollar ni att personen sköter sig? Eller gör ni det?

I stora drag så kontrollerar vi inte. Men när hyresvärden ber om exempelvis en hyresgaranti så följer vi upp att hyran blir betald.

Vi får in information från hyresvärden vid störningar och vi har uppföljningar med hyresvärden.

Varför är Bostad Först så bra?

För personen får vara experten och teamet får i uppdrag att arbeta stöttande utan kontrollfunktion.

Forskning har visat på hög kvarboendeprocent och minskat missbruk samt kriminalitet. Bostad Först ger också utrymme för brukaren att återhämta sig efter ett långt liv i hemlöshet.

Insatsen ger konsekvenser på övriga samhället så som minskade sjukhusvistelser, institutionsvistelser, stölder med mera för målgruppen som bor inom Bostad Först.

Grundtanken är att personal på Bostad Först ska vara tillgängliga så att vi som personal kan fånga problemet när det uppstår och inte behöva vänta på en ledig mötestid flera dagar senare.

Relaterad information

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se