Nu kan du som bor på ett äldreboende eller har en funktionsnedsättning som kräver speciella anpassningar av bostaden eller särskild service, ansöka om en ny typ av bostadsbidrag.