Drogförebyggande arbete

Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Vi följer regeringens nationella ANDT-politik vars mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Grunderna för vår drogförebyggande strategi är samordning med andra myndigheter, information till föräldrar och andra vuxna, tidiga insatser bland barn och ungasamt tillgänglighetsbegränsning.

Trygg krog

Trygg Krog är ett projekt som bygger på nära samverkan mellan krögare, studenter, polis och kommun för att få bort narkotikan ur krogmiljön. Syftet är att gemensamt ställa sig bakom svensk narkotikalagstiftning och skapa ett tryggt serveringsställe för både personal och gäster.

Här finns mer information om Trygg krog.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/drogforebyggandearbete