Boenden för vuxna med missbruksproblem

På denna sida får du en sammanställning av de boenden som erbjuds vuxna med missbruksproblematik och som står utan egen bostad i Lund.

Vem kan få hjälp?

För att vi på socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att du är helt oförmögen att själv lösa din situation. När du bor här räknas du som hemlös och vi arbetar aktivt för att hjälpa dig att få en mer permanent bostad.

Boenden för dig som är drogfri eller under behandling

Lunds kommun har tre stödboenden för personer med missbruksproblematik med totalt 25 lägenheter.

För att få en lägenhet här krävs att du är drogfri eller under behandling för ditt missbruk. Stödboendet hjälper till med att skapa en så stabil miljö som möjligt för dig. Personal från socialförvaltningen finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar.

Du har en egen genomförandeplan med syfte att stärka dig att klara ditt eget liv och inte återfallai missbruk. Målet är att du som borhär på sikt ska klara ditt boende på egen hand.

Stödbostäder

Boende i stödbostad innebär att du tecknar ett andrahandskontrakt med Lunds socialförvaltning. Socialtjänstens stödbostäder kan förmedlas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden och som är i behov stöd. Vid boende i stödbostad ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt. Information om hur man gör för att söka bistånd till boende finns längre ner på denna sida.

Piletorp

Piletorps logiboende i Lund erbjuder boende till personer som befinner sig i akut hemlöshet. Målgruppen är män och kvinnor från 18 år och uppåt, som har en psykosocial problematik, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det krävs ingen nykterhet och du kan komma hit akut. Login är avsedd att fungera som akutboende och har 22 platser för män samt 4 platser för kvinnor. Gästerna kan vistas inomhus dygnet runt och har tillgång till dusch, möjlighet att tvätta och kan få rena kläder ur vårt klädförråd.

Telefon: 046-274 24 00
Besöksadress: Snickarevägen 6

Ansöka om bistånd till boende

Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet för information om hur du ansöker om plats på något av våra boenden. Kontaktuppgifter nedan.