Är du anhörig till en person med missbruksproblematik?

Vår socialtjänst anordnar anhöriggrupper för dig som är anhörig till en person som har missbruks- eller beroendeproblematik och i behov av stöd, enligt metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). I gruppen får du möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar med andra som befinner sig i liknande situation.

Varför ska jag delta i en grupp för anhöriga?

Forskning visar att anhöriga som deltagit i CRAFT har mindre ångest och depression och även fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Gruppen vänder sig till dig som är bosatt i Lunds kommun och du deltar kostnadsfritt. Om den anhörige är under 24 år kan du delta i grupper hos Mariamottagningen Mellersta Skåne, som vänder sig till dig som är bosatt i Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund och Lomma.

Föranmälan krävs för att du ska kunna delta i gruppen. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Grupper för dig med en anhörig över 24 år

Aktuella kursdatum

Nästa kursstart blir i höst, datum publiceras här så snart det är klart. Kursen pågår under tio veckor.

Plats

Uppstartsmötet hålls på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund. 

Anmälan och information

Intresseanmälan till CRAFT


Kontakta Lina Tingström om du har frågor, e-post lina.tingstrom@lund.se telefon 046-359 46 58.

Grupper för dig med en anhörig under 24 år

Aktuella kursdatum

Nästa kursstart blir i höst, datum publiceras här så snart det är satt. Kursen pågår under tio veckor.

Plats

Mariamottagningen, Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund

Anmälan och information

Kontakta Mariamottagningen för att anmäla dig, telefon 046-17 40 99.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/craft

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se