Vill du jobba som tolk

Är du intresserad av att få uppdrag som tolk eller översättare kan du skicka in en intresseanmälan till oss (blankett för intresseanmälan längst ner på sidan). För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig.

Så här begär du utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister:

  1. Fyll i
    Anmälningsblankett för begäran om utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister
  2. Skicka blanketten till Rikspolisstyrelsen (adressen står på blanketten).
  3. Utdraget du får från Rikspolisstyrelsen skickar du sedan oöppnat till oss.

Skicka din ansökan till:

E-post: tolk@lund.se
Postadress: Tolkförmedlingen, Box 1255, 221 05 LUND

Lön

Löne- och fakturaunderlag ligger på:

www.tsronline.se

Hör av dig till Tolkförmedlingen om du inte har dina inloggningsuppgifter.

God tolksed

God tolksed innefattar de krav som rimligen bör ställas på varje yrkesverksam tolk för att denna hos omgivningen ska skapa och bevara ett förtroende för den enskilda tolken och för tolkarna som yrkeskår. Tolkanvändarna alltid ska kunna förlita sig på tolkens opartiskhet och oberoende ställning.

Tolkens uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan personer som inte talar samma språk. En tolk ska på det andra språket återge all information som lämnas. I tolkens roll ingår inte att bedöma vad som är intressant eller ointressant av det som sägs.

Tolken fungerar som en neutral förmedlare av samtalet i båda riktningarna. Tolken tolkar alltid i jag-form och tolkar allt som sägs i rummet utan att tillägga eller förtiga. En fullgod tolkning kräver att budskapet med alla dess nyanser återges så korrekt som möjligt på det andra språket. Det innebär att termer och uttryck så långt som möjligt återges på motsvarande sätt. Kraftuttryck, emotionella uttryck eller kroppsspråk bör inte tonas ner.

Tolkar har tystnadsplikt.

Läs mer om god tolksed i Kammarkollegiets information, länk nedan!