Tolk

Via Tolkförmedlingen i Lund kan de som har behov av det få hjälp med tolkservice. Tolkförmedlingen servar med tolk- och översättningsuppdrag till myndigheter, företag och organisationer.

Beställa tolk

Vi rekommenderar att du beställer tolk via TSR online. Kontakta oss för inloggningsuppgifter! Behöver du diskutera ditt behov av tolk? Skriv till vår e-post så ringer vi upp eller svarar på dina frågor i mejlet. Om ni behöver mer information än så, så kommer vi gärna ut till arbetsplatsen och informerar.

E-post: tolk@lund.se

Boka tolk på tsronline.se

Våra tjänster

  • Kontakttolk
  • Dövblindtolkning, teckenspråkstolkning och vuxendövtolkning
  • Telefontolk, tolkar via telefon.
  • Kulturtolk, informerar om sitt hemland och sin kultur utifrån vissa teman såsom religion, barnuppfostran och könsroller.
  • Översättning, översätter skriven text.

Vår kompetens

Sammanlagt har tolkförmedlingen tillgång till cirka 200 tolkar som behärskar ett 80-tal språk. Det är en yrkeskompetent tolk- och översättarkår med utbildade tolkar. Ett stort antal av tolkarna har även erhållit Kammarkollegiets auktorisation. Vi har funnits sedan 1975.

Vi ingår i Tolkservicerådet

Tolkservicerådet (TSR) är en rikstäckande organisation bestående av främst offentligt ägda tolkförmedlingar. Lunds kommuns tolkförmedling är medlem.

Varför tolka?

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, tankar och känslor samt att förstå andra är en förutsättning för att de ska kunna styra över sina liv och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Företrädare för olika myndigheter har därför ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tolkformedlingen