Invandring och integration

Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund och om att leva tillsammans med respekt för varandras olikheter. Det handlar också om hur vi mottar nyanlända flyktingar så att de blir en del av vårt samhälle och kan bidra till vår utveckling.

Vi strävar efter att Lund ska vara ett ledande internationellt centrum, fritt från diskriminering och rasism, berikat med mångfald och kompetens från alla världens hörn.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/flykting

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

BesöksadressBangatan 10 a, Lund
Postadress:
 Box 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 
046-359 50 00
E-post: 
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se