Invandring och integration

I Lund ska alla känna sig välkomna, oavsett om du är född någon annanstans eller är rotad i kommunen sedan generationer. Lund har en tradition av att ta emot människor från hela världen, både personer som kommer hit för att studera eller arbeta och de som har flytt hit från sina hemländer.

Därför jobbar vi med integration

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund som personen har. I Lunds fall kan det till exempel handla om hur vi tar emot nyanlända flyktingar, så de blir en del av Lund och vår utveckling.

Nyanlända i Lund

Att ta emot flyktingar är inget som är ett ansvar för en enstaka förvaltning eller myndighet. Det är något vi gör tillsammans.

> Vill du engagera dig? Det finns många vägar för det. Läs mer här!

Så här många tar Lund emot

Lunds kommun har tagit emot ett kraftigt ökande antal flyktingar de senaste åren. Antalet styrs främst av Migrationsverket som hänvisar asylsökande och flyktingar som fått uppehållstillstånd till kommunerna.De här personerna är vuxna och familjer med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och familjeanknytningar.

  • 2015 kom 230 flyktingar (ensamkommande vuxna och familjer) samt 290 ensamkommande barn till kommunen.

  • 2016 kom 440 flyktingar och 25 ensamkommande barn.

  • 2017 beräknas Lund ta emot cirka 700 flyktingar samt 26 ensamkommande barn.

Hur många flyktingar som Lund ska ta emot under 2018 är ännu inte fastställt. Kommunens prognos är dock att det handlar om något färre personer än under 2017.

Kvotflyktingar

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.

  • År 2016 tog Lund emot sju personer som var kvotflyktingar.
  • År 2017 tar Lund emot fyrtio personer som var kvotflyktingar. I hela landet tas 3 400 kvotflyktingar emot i år.

> Här kan du läsa mer om Sveriges flyktingkvot, från Migrationsverkets hemsida

> Så här går en vidarebosättning till, från Migrationsverkets hemsida

> Frågor och svar om kvotflyktingar, från Migrationsverkets hemsidagrafik över kvotflyktingar 2017

Vem gör vad?

> Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad i flyktingmottagandet.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/flykting

Kontakt

Flyktingsamordning

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor

Telefon: 046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Flyktingenheten

Postadress: Socialförvaltningen, Flyktingenheten, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
Telefax: 046-35 52 22

Barn i start

Postadress: Socialförvaltningen, Barn i start, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Samordnare: Ulrika Anzén,Tfn: 046-359 99 49
E-post: ulrika.anzen@lund.se

Språkstöd arabiska:Zeina Ramadan
Tfn: 046-359 41 47
E-post: zeina.ramadan@lund.se

Tolkförmedlingen

Postadress: Socialförvaltningen, Tolkförmedlingen, Box 1255, 221 05 LUND
BesöksadressBotulfsgatan 3B, Lund 
Telefon: 046-359 59 41 
Öppettider: Vardagar 08.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00
Beställningar via telefon: 08.30–15.00, lunchstängt 12.00–13.00