Invandring och integration

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Till exempel hur vi mottar nyanlända flyktingar så att de blir en del av Lund och vår utveckling. 

Antalet flyktingar har ökat drastiskt sedan två år. Under 2017 ska Lunds kommun ta emot cirka 900 personer - det är vuxna och familjer med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och familjeanknytningar.

Siffran för 2018 är inte fastställd men kommunens prognos är att det rör sig om något färre än under 2017. 

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/flykting

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

BesöksadressBangatan 10 a, Lund
Postadress:
 Box 41, 221 00 Lund
Telefon (växel): 
046-359 50 00
E-post: 
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se