Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara dig självständigt finns det flera hjälpmedel som kan underlätta för dig. Om inte hjälpmedel räcker till kan du också ansöka om bidrag för bostadsanpassning. Bidraget kan du söka för anpassningar du behöver för att kunna laga mat, sköta din hygien, sova eller umgås i ditt hem.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se