Stöd och serviceguide

Ansvaret för samhällets insatser för personer med funktionsnedsättning är uppdelade på bland annat kommunen, Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och staten.

Det är inte lätt att veta vart man ska vända sig. I kommunen delas ansvaret dessutom av olika förvaltningar.

Stöd- och serviceguiden ger information om vart du kan vända dig och kontaktvägar om du vill ha mer information.

Kontaktperson: Anne Kammenhed

Telefon: 046-359 45 50
E-post:anne.juriadokammenhed@lund.se
Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se