Särskilt boende enligt LSS

När ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem, har du möjlighet att ansöka om särskilt boende.

Om du är berättigad till särskilt boende beviljas du en boendeform som motsvarar dina behov av vård och omsorg.

Under 65 år

För den som är under 65 år finns enheter, där personalen har speciell kompetens kring demenssjukdom, neurologisk sjukdom eller en allvarlig somatisk sjukdom i kombination med psykisk sjukdom. Varje enhet har 8 lägenheter ett gemensamt kök och gemensamhetslokal. Du har en lägenhet med ett rum, pentry och badrum.

Du kan utöver omvårdnad få hjälp att behålla dina aktiviteter och relationer till närstående så att du får ett meningsfullt innehåll i ditt dagliga liv.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskilt boende enligt SoLvänder du dig till LSS/SoL-handläggaren. Insatsen är behovsprövad.

LSS/SoL handläggare