Bostad med särskild service för barn

Är ditt barn under 18 år och har ett omfattande omvårdnadsbehov, kan en bostad med särskild service för barn och ungdomar eller ett familjehem vara ett alternativ.

Vart vänder jag mig?

Vänd dig till LSS/SoL-handläggaren för att ansöka om en särskild bostad för barn. Insatsen är behovsprövad.

Se LSS/SoL-handläggare