Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Behöver du en bostad med särskilt stöd på grund av din funktionsnedsättning finns det flera boendeformer du kan ansöka om.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se