Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Behöver du en bostad med särskilt stöd på grund av din funktionsnedsättning finns det flera boendeformer du kan ansöka om.

Gruppbostad

Om du har en funktionsnedsättning och ditt behov av omvårdnad, tillsyn och trygghet inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om bostad med särskild service enligt LSS.

Gruppbostad

Servicebostad

Om du har en funktionsnedsättning och ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om bostad med särskild service enligt LSS.

Servicebostad

Bostad med särskild service för barn

Är ditt barn under 18 år och har ett omfattande omvårdnadsbehov, kan en bostad med särskild service för barn och ungdomar eller ett familjehem vara ett alternativ.

Bostad med särskild service för barn

Särskilt anpassad bostad enligt LSS

I särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Ditt behov av stöd kan tillgodoses via personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Särskilt anpassad bostad enligt LSS

Särskilt boende enligt LSS

När ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem, har du möjlighet att ansöka om särskilt boende.

Särskilt boende enligt LSS