Växelvård

Regelbunden växelvård är för dig som har ett omfattande vård och omsorgsbehov och annars får hjälp av en anhörig/närstående.

Växelvården fungerar som avlastning och ger anhörig/närstående möjlighet till återhämtning.

Hur söker du växelvård?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se