Korttidsboende

Är till för dig som inte kan återgå till hemmet omedelbart efter sjukhusvistelse och eventuellt är i behov av träning.

Korttidsboende är även till för dig som är i behov av ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet då den som annars vårdar dig behöver avlösning.

Inga besök fram till 31 augusti

För att minska risken för smittspridning och för att skydda våra medborgare tar vi inte emot några besök på kommunens korttidsboende fram till 31 augusti.

Läs mer om hur Lunds Kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper.

Hur söker du korttidsboende?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se