Habilitering

Habiliteringsinsatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder.

Habilitering för barn och unga

Region Skåne ansvarar för barn- och ungdomshabilitering. Den riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 0–20 år.

Här hittar du Region Skånes mottagningar för barn- och ungdomshabilitering

Habilitering för vuxna

Ansvaret för habiliteringsinsatser för vuxna är delat mellan Region Skåne och kommunen. Hos kommunens vuxenhabilitering kan du få hjälp om du är född 1974 eller tidigare. Du har intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Du har daglig verksamhet eller bor på ett LSS-boende.

Tillhör du inte denna målgrupp ska du istället vända dig till Region Skåne, vuxenhabiliteringen.

Region Skåne - vuxenhabiliteringen

Det här kan du få hjälp med av kommunen:

  • Hjälp med att förstå och leva med din funktionsnedsättning
  • Hjälp att kunna må bra
  • Hjälp att lära känna din kropp och att kunna slappna av
  • Hjälpmedel
  • Samtal om livet, kärlek, sex och relationer
  • Kontakt med olika myndigheter

När du kontaktar oss lyssnar vi på dina behov och pratar om vad vi kan göra för dig. Vi kan erbjuda dig stöd av psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut eller sjukgymnast.

Fysioterapeut eller sjukgymnast

En fysioterapeut eller sjukgymnast kan berätta för dig om hur din funktionsnedsättning påverkar exempelvis din rörlighet, balans och styrka. Du kan få hjälp med anpassningar, hjälpmedel och träning för ett fungerande vardagsliv. Fysioterapeuten eller sjukgymnasten kan också träffa din personal och berätta för dem vilket stöd och vilken träning du behöver.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut kan stötta dig mot att bli mer självständig i dina vardagsaktiviteter, som matlagning, städning eller hygien. Behöver du hjälpmedel kan du också få hjälp med dem.

Psykolog

Med en psykolog kan du prata med om det som känns svårt i livet. Ibland kan det vara svårt att förstå olika känslor till exempel att vara ledsen, orolig, arg eller rädd. Om någon gjort saker mot dig som inte känns bra, är det viktigt att du får prata om det.

Sjuksköterska

En sjuksköterska kan ge dig råd om kost. Kan ge dig råd om sex och samlevnad.

Logoped

Behöver du hjälp från logoped, så kan vi ordna det.

Stöd till dina anhöriga

Vi kan även ge stöd till dina anhöriga.

Så här får du kontakt med oss

Du kan själv ringa och boka tid. Du kan också be din personal, dina anhöriga eller din gode man om hjälp att ringa oss. Om du är född 1975 eller senare, ska du vända dig till Vuxenhabiliteringen i Region Skåne, telefon 046-77 09 70.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ha kontakt med oss. Det är gratis för anhöriga också.

Kontakt

Vuxenhabiliteringsteamet

Besöksadress: Sankt Lars väg 44 A, våning 2, Lund
Postadress: Stöd och Aktivering, Sankt Lars väg 44 A, 222 70 Lund
Kollektivtrafik: Buss 6 mot Sankt Lars

Psykolog: Barbro Karlsson
Telefon: 046-359 62 37
E-post: barbro.karlsson@lund.se

Sjukgymnast: Charlotte Kristiansson
Telefon: 046-359 62 31
E-post:charlotte.kristiansson@lund.se

Fysioterapeut: Hanna Andersson 
Telefon: 046-359 63 85
E-post: hanna.andersson8@lund.se

Arbetsterapeut: Bodil Persson
Telefon: 046-359 93 80
E-post: bodil.persson@lund.se

Arbetsterapeut: Astrid Pärsson
Telefon: 046-359 54 50
E-post: astrid.parsson@lund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se