Habilitering

Habiliteringsinsatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet.

Det som skiljer habilitering från rehabilitering är att habilitering riktar sig till personer med medfödda och oftast livslånga funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder.

Habilitering för barn och unga

Region Skåne ansvarar för barn- och ungdomshabilitering. Den riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningi åldern 0–20 år.

Här hittar du Region Skånes mottagningar för barn- och ungdomshabilitering

Habilitering för vuxna

Ansvaret för habiliteringsinsatser för vuxna är delat mellan Region Skåne och kommunen. Hos kommunens vuxenhabilitering kan du få hjälp om du är född 1974 eller tidigare. Du har intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Du har daglig verksamheteller bor på ett LSS-boende.

Tillhör du inte denna målgrupp ska du istället vända dig till Region Skåne, vuxenhabiliteringen.

Region Skåne - vuxenhabiliteringen

Det här kan du få hjälp med av kommunen:

  • Hjälp med att förstå och leva med din funktionsnedsättning
  • Hjälp att kunna må bra
  • Hjälp att lära känna din kropp och att kunna slappna av
  • Hjälpmedel
  • Samtal om livet, kärlek, sex och relationer
  • Kontakt med olika myndigheter

Så här arbetar vi

När du kommer till oss kan du få träffa sjukgymnast, kurator, psykolog eller sjuksköterska. Du berättar vad du vill ha hjälp med. Vi berättar vad vi kan göra för dig.

Sjukgymnast

En sjukgymnast kan ge dig svar på frågor om hur din kropp fungerar. Du kan få hjälp att förbättra din balans och styrka. Du kan få hjälp om du behöver hjälpmedel.

Arbetsterapeut

Du kan få hjälp med att bli mer självständig i dina vardagsaktiviteter, som matlagning, städning eller hygien. Du kan få hjälp om du behöver hjälpmedel.

Kurator

En kurator kan prata med dig om saker som händer i livet. Du kan prata om sådant som känns svårt att prata om med dina anhöriga och din personal. Du kan prata om relationer, ensamhet, kärlek, sex eller om din funktionsnedsättning. Kuratorn kan hjälpa dig att kontakta andra myndigheter. Kuratorn kan hjälpa dig med ansökningar om fondmedel, överklaganden.

Psykolog

Med en psykolog kan du prata med om det som känns svårt i livet. Ibland kan det vara svårt att förstå olika känslor till exempel att vara ledsen, orolig, arg eller rädd. Om någon gjort saker mot dig som inte känns bra, är det viktigt att du får prata om det.

Sjuksköterska

En sjuksköterska kan ge dig råd om kost. Kan ge dig råd om sex och samlevnad.

Logoped

Behöver du hjälp från logoped, så kan vi ordna det.

Stöd till dina anhöriga

Vi kan även ge stöd till dina anhöriga.

Så här får du kontakt med oss

Du kan själv ringa och boka tid. Du kan också be din personal, dina anhöriga eller din gode man om hjälp att ringa oss. Om du är född 1975 eller senare, ska du vända dig till Vuxenhabiliteringen i Region Skåne, telefon 046-77 09 70.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ha kontakt med oss. Det är gratis för anhöriga också.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vuxenhabiliteringsteamet

Besöksadress: Sankt Lars väg 44 A, våning 2, Lund
Postadress: Stöd och Aktivering, Sankt Lars väg 44 A, 222 70 Lund
Kollektivtrafik: Buss 6 mot Sankt Lars

Kurator: Bibi Nordström
Telefon: 046-359 62 83
E-post: bibi.nordstrom@lund.se

Psykolog: Barbro Karlsson
Telefon: 046-359 62 37
E-post: barbro.karlsson@lund.se

Sjukgymnast: Annie Stenberg
Telefon: 046-359 62 31
E-post: annie.stenberg@lund.se
Daglig verksamhet Gråsparven, Sesam och Nilis.

Sjukgymnast: Johanna Reiz
Telefon: 046-359 63 8
E-post: johanna.reiz@lund.se
Daglig verksamhet Glimmern, Gråsparven, Diabasen och Staffans gränd

Arbetsterapeut: Maria Weidmar
Telefon: 046-359 93 80
E-post: maria.weidmar@lund.se

Arbetsterapeut: Sofia Fantini
Telefon: 046-359 54 50
E-post: sofia.fantini@lund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se