Funktionshinderföreningar

Observera att detta är ett urval av föreningar. Ytterligare föreningar kan du hitta bland annat genom Lunds kommuns föreningskatalog.

Föreningskatalog Lunds kommun

Attention Lund

Attention Lund arbetar för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, Asperbergs syndrom och språkstörningar.

Här kan du läsa mer om Attention Lund

Kontaktuppgifter till Attention

Telefon:073-622 73 47
E-post till föreningsfunktionär enligt mallen: förnamn@attention-lund.com

HSO i Lund (Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation i Lund)

HSO i Lund är en samarbetsorganisation för de lokala funktionshinderföreningarna i Lund med omnejd.

Kontaktuppgifter till HSO i Lund

Skansvägen 5, Annegården, 226 49 Lund
Telefon:046-13 82 02
E-post: hsoilund.agneta@tele2.se
www.hsoilund.se

IfA – Intressegruppen för Assistansberättigade

IfA arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen.

Kontaktuppgifter till IfA

Stridsvagnsvägen 8 A, 291 39 Kristianstad
Telefon:044-12 00 80
E-post: info@intressegruppen.info
www.intressegruppen.info

Lundabygdens Dövas Förening

Föreningen arbetar med att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Kontaktuppgifter till Lundabygdens Dövas Förening

Skansvägen 5, Annegården, 226 49 Lund
E-post: kansli.ldf@gmail.com
www.sdr.org

SRF Lundabygden

SRF Lundabygden är en förening för personer med synnedsättning och arbetar för synskadades rätt till delaktighet i hela samhället.

Kontaktuppgifter SRF Lundabygden

Tordönsvägen 4 i, 222 27 Lund
Telefon:046-211 06 74
E-post: lundabygden@srf.nu
www.srfskane.se/lundabygden