Kommunalt bostadsbidrag för dig med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service

Du som bor en bostad med särskild service på grund av din funktionsnedsättning kan ha rätt till kommunalt bostadsbidrag. Hur mycket du kan få i bidrag beror på din inkomst.

För att ansöka om bidraget ska du:

  • bo i en bostad med särskild service och ha beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 9
  • vara folkbokförd i Lunds kommun
  • inte uppnå förbehållsbeloppet
  • redan ha statligt bostadstillägg från försäkringskassan och har fått det beviljat utan avdrag för förmögenhet eller boendetilläg
  • ha en hyra som är högre än 6 620kr.

Så här gör du för att ansöka

Du kan ansöka om kommunalt bostadsbidrag i vår e-tjänst eller skicka in ansökningsblanketten till Myndighetsfunktionen, Box 41, 221 00 Lund. 

Ansökan om kommunalt bostadsbidrag som e-tjänst

Ansökan om kommunalt bostadsbidrag som utskrivbar blankett

Kontakta en handläggare om du har frågor

Avgiftshandläggare

Telefontider: Måndag - torsdag 10.00-12.00 samt onsdag - torsdag 13.30 - 15.00

Telefon:

046 - 359 50 24

046 - 359 83 47

046 - 359 83 10

046 - 359 54 97

046 - 359 94 80

E-post: avgiftsgruppen@lund.se