Ungdomsvård, ungdomstjänst

Om du begått ett brott kan du bli dömd till ungdomstjänst. Det är vi inom socialtjänsten som verkställer påföljden och hjälper dig att hitta en arbetsplats. Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov.

Ungdomsvård

Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov. Tillsammans med domen bifogas då ett ungdomskontrakt eller en vårdplan som berättar om vilka vårdinsatser du får.

Exempel på sådana insatser är:

  • olika påverkansprogram, till exempel Ett nytt vägval
  • impulskontrollsprogram
  • rådgivande samtal om alkohol och narkotika.

Samtalen är alltid individuella och anpassade efter dina behov.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst utdöms efter den unge lämnat sitt samtycke. Ungdomstjänst ska användas för unga lagöverträdare som inte har ett särskilt vårdbehov, men som har behov av vägledning och gränssättning i olika frågor. Man kan bli dömd till lägst 20 timmar och högst 150 timmar.

Påföljden (straffet) består av två delar:

  • en obligatorisk samtalsdel
  • en arbetsdel då man arbetar oavlönat.

Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera till åklagarmyndigheten.