Medling

Medling innebär att den som har begått ett brott och den som blivit utsatt träffas tillsammans med en opartisk medlare och talar om det inträffade. Medlingen förbereds noggrant genom förmöten med parterna var och en för sig. Medling är frivilligt för båda parter och ett medlingsmöte ersätter inte åtal och eventuell rättegång.

Den som gjort sig skyldig till brott och vill delta i medling ska vara under 21 år. Den som utsatts för brott bör vara äldre 12 år.

För dig som har begått ett brott innebär medling att:

  • Du får en chans att förklara dig och du får en möjlighet att be om ursäkt för det du gjort.
  • Du kan visa att du tar ansvar för dina handlingar.
  • Du får möjlighet att gottgöra skadan på något sätt.

För dig som varit utsatt för ett brott innebär medling att:

  • Du ges möjlighet att berätta om din upplevelse av brottet och vilka konsekvenser det medfört.
  • Du får möjlighet att ställa frågor till den som begått brottet.
  • Det kan minska eventuell rädsla och kan ge dig möjlighet att få förståelse för vad som hänt.