Misstanke om att barn far illa

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa, eller är du ung och har en kompis som du tror far illa? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst. Vi har kunskap och möjlighet att hjälpa till.

Så här anmäler du

Anmälan gör du genom att klicka på länken nedan, oavsett om du är privatperson eller om du arbetar inom skola och vård och har anmälningsplikt.

Anmäl misstanke om att ett barn far illa

Du som är privatperson

Om du befarar att ett barn far illa, kan du antingen kontakta mottagningsenheten på socialförvaltningen (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) eller göra en anmälan via länken ovan.

Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några ”bevis” för att kontakta socialtjänsten. Du kan vara anonym så länge du inte uppger några personuppgifter vid kontakten med oss. Personuppgifter är exempelvis namn, telefonnummer och din e-postadress. Om du vill skicka in din anmälan anonymt via e-post är en möjlighet att göra det från en e-postadress som inte går att koppla till dig som person.

Jobbar du inom skola och vård?

Du som arbetar inom skola och vård har anmälningsplikt. Det innebär att du är skyldig att anmäla för att socialtjänsten ska kunna ingripa, även om det bara rör sig om en misstanke om att ett barn far illa eller behöver stöd.

Eftersom det är lag på att du som arbetar med barn och ungdomar ska anmäla när du tror att ett barn far illa, måste den som har blivit anmäld få veta vad som står i anmälan och vem som har gjort den. Det har med rättssäkerhet att göra.

När ska man kontakta socialtjänsten?

Socialtjänstlagen säger att kommunens socialtjänst har ett ansvar för att barn och unga får goda uppväxtförhållanden och att de inte far illa. Både vuxna och barn kan vända sig till kommunens socialtjänst och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Socialtjänsten kan också komma till omedelbar hjälp i olika krissituationer.

Din misstanke räcker

Du som privatperson behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker för att göra en anmälan, utan du kan kontakta mottagningsenheten på socialtjänsten utifrån den misstanke som du har. I lagtexten uttrycks det som att du ska ha “fått kännedom om”. Det räcker alltså med att du har fått se eller höra något som tyder på att ett barn far illa.

Sedan blir det vår, socialtjänstens, uppgift att bedöma dina uppgifter och fatta beslut om vi ska inleda en utredning eller inte. Det kan till och med vara så att det är just dina uppgifter som blir den viktiga pusselbiten som vi behöver för att kunna hjälpa ett barn!

Känner du dig osäker på vad som kommer att hända, så kan du ringa oss och säga att du vill rådgöra kring ett barn som du oroar dig för. Du kan vara anonym, så länge du inte uppger några personuppgifter vid kontakten med oss.