Samarbetssamtal

I samband med eller efter en separation är föräldrar inte alltid överens om frågor som gäller barnen. Det kan gälla frågor om vårdnaden om barnen, var barnen ska bo eller hur umgänget ska se ut. Det kan också handla om hur man samarbetar som föräldrar.

På Familjerätten erbjuds samarbetssamtal mellan föräldrar som vill lösa sina oenigheter och hitta samförstånd kring gemensamma barn. Samarbetssamtal är kostnadsfria och det sker ingen registrering eller journalföring i socialregistret.

En förutsättning för samarbetssamtal är att båda föräldrarna vill medverka.

Så här går det till:

  • Vi inleder samtalet med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal.
  • Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss.
  • Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Att komma till en samförståndslösning

Samarbetssamtal bygger på att skapa kunskap om hur viktigt det är för barnen att föräldrar når enighet kring dem. Samtalen ska leda till samförståndslösningar så att ni föräldrar kan lösa era tvister utanför domstol.

Vår utgångspunkt är att ni föräldrar vill era barns bästa. Samtalsledarnas roll är att hjälpa er att hålla fokus på barnens behov och att ha konstruktiva samtal. Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntliga eller skriftliga, vilket är tillräckligt för många föräldrar. 

Vi kan också hjälpa till med familjerättsliga avtal om vårdnad, boende och umgänge. De är juridiskt bindande och likvärdiga med en dom. Avtal innebär registrering och dokumentation i socialregistret. Avtalen blir giltiga om myndigheten kan bedöma att avtalet är till barnets bästa.

Boka tid

Ta kontakt med familjerätten på våra telefontider. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Är du barn?

Kanske är det så att dina föräldrar inte kommer överens om vem som ska bestämma om dig, eller var du ska bo. Då kan dina föräldrar komma till oss som jobbar på Familjerätten för att få hjälp med att prata med varandra och komma överens. Om du vill vara med på deras samarbetssamtal så går det bra. Du kan också komma på ett eller två egna samtal. 

Om du vill träffa jämnåriga som varit med om samma sak, kan du komma till Gungbrädan ungefär ett år efter att dina föräldrar flyttat isär. Där finns grupper i alla åldrar och du kan prata om dina tankar och upptäcka att du inte är ensam.

Gungbrädan är en gruppverksamhet för dig som är barn eller tonåring och som har skilda föräldrar.

BRIS, Barnens rätt i samhället. Prata med BRIS! Gratis och anonymt för dig under 18 år.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/samarbetssamtal