För dig som arbetar med barn och unga

Här finns information till dig som arbetar med barn och unga om Barnahus samt aktuella utbildningar och kurser.

Aktuellt just nu

Introduktion för nyanställda socialsekreterare

Den 16 mars klockan 13-16 har vi en utbildningsdag för nyanställda socialsekreterare. Om du arbetar i någon av våra åtta kommuner är du välkommen att anmäla dig till Introduktion för nyanställda.

Anmäl dig till barnahus@lund.se - skriv ditt namn och i vilken kommun du arbetar. Senast en vecka innan vill vi ha din anmälan. Vi bjuder på fika/frukt.

Även om du inte är så nyanställd är du välkommen på introduktionen. Förutom att vi kommer prata om hur det fungerar på Barnahus och om socialtjänstens roll på Barnahus så kommer vi också ägna lite tid åt trauma, krisarbete och vad forskningen säger om våld mot barn.

OBS! Innan du anmäler dig är det bra om du stämmer av med din arbetsledare eftersom en del redan har anmält ett antal från respektive kommun. OBS! Antalet platser är begränsat till 14 stycken.

Öppet hus

Jobbar du med barn eller studerar till socionom/psykolog eller något liknande och är nyfiken på vad Barnahus är och vad man jobbar med här, är du välkommen att anmäla dig till vårt öppna hus 4 maj klockan 13-15. 

Anmäl dig till: barnahus@lund.se. OBS! Antalet platser är begränsat till 14 personer.

Barnahus målgrupper 

 • Barn som misstänks vara utsatt för våld i nära relation. 
 • Barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, oavsett relation till förövare.
 • Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp, eller som har sexualiserat beteende.
 • Barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relation.

Rådgivning och konsultation för personal

Du som kommer i kontakt med barn och ungdomar i ditt arbete får gärna kontakta oss på telefon, för rådgivning och konsultation. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Vi finns oftast tillgängliga måndag till fredag mellan klockan 8-16. Lämna meddelade på telefonsvararen ifall vi inte svarar direkt.

Inför samråd

När du inom socialtjänsten ringer till Barnahus för att boka in ett samråd så behöver vi veta:

 • Typ av brott som samrådet avser.
 • Plats/ort för brottet.
 • Tidpunkt för misstänkt brott.
 • Barnets namn och personnummer.
 • Vilken relation den misstänkte har till barnet.
 • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit.
 • Du kan ladda ner en checklista inför samråd längst ned på sidan.

Vi erbjuder även KIBB

I samråd med socialtjänsten kan Barnahus erbjuda en familjebehandling för familjer där det finns fortsatt risk för våld, KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel). KIBB är en familjebehandlingsmetod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit någon form av fysisk misshandel mot barn. Vid 16-20 mötestillfällen träffar föräldrar och barn varsin behandlare i cirka 45 minuter, sedan träffas man tillsammans också. Olika teman tas upp vid behandlingstillfällena.

Kontakt

Barnahus mellersta Skåne

Postadress: Socialförvaltningen, Barnahus mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Biskopsgatan 4, Lund

Teamledare: Cecilia Winge, 046-359 81 87, cecilia.winge@lund.se

Administratör: Jessica Andersson, 046-359 80 48, jessica.andersson4@lund.se

Socialsekreterare:
Anette Elmqvist, 046-359 80 08, 0766-20 20 27, anette.elmqvist@lund.se
Elisabet Kjellander, 046-359 91 01, 0734-48 56 94,  elisabet.kjellander@lund.se
Marie Norman, 046-359 91 11, 0734-48 57 17, marie.norman@lund.se
Nils Larsson, 046-359 83 72, 0723-91 56 34, nils.larsson2@lund.se 

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se