Barnahus mellersta Skåne

Barnahus erbjuder en trygg miljö där barn och unga som blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

På Barnahus mellersta Skåne finns all kompetens samlad under ett tak. Vi erbjuder krisstöd för barn och föräldrar. Hit kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oberoende av relation till förövaren. Vi arbetar också med barn som utsatt ett annat barn för sexuella handlingar.

Ett samarbete

Barnahus logga

Barnahus mellersta Skåne är till för barn från kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. När en anmälan om våld eller övergrepp kommer in till socialtjänsten eller polisen i någon av dessa kommuner samlas barnahusteamet, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), polis, åklagare och barnläkare på Barnahus för att planera hur vi ska gå vidare med ärendet. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Samverkande myndigheter på Barnahus mellersta Skåne är:

  • kommunerna ovan
  • Polisområde södra Skåne
  • Södra Skånes åklagarkammare
  • Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Lund
  • Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Lund
  • Rättsmedicinska avdelningen Lund

Vi som möter dig

På Barnahus arbetar socialsekreterare, kurator, psykolog, polis, åklagare, barnläkare och rättsläkare. Vid behov kallar vi in ytterligare kompetens.

Vårt uppdrag

Vi arbetar med rådgivning och konsultation, samordning av insatser, risk- och skyddsbedömning samt krisbearbetning.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/barnahus

Kontakt

Barnahus mellersta Skåne

Postadress: Socialförvaltningen, Barnahus mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:Biskopsgatan 4, Lund

Teamledare: Elisabet Kjellander,046-359 91 01 och 0734-48 56 94
E-post:elisabet.kjellander@lund.se

Administratör: Jessica Andersson, 046-359 80 48, jessica.andersson4@lund.se

Socialsekreterare:
Anette Elmqvist, 046-359 80 08, 0766-20 20 27,anette.elmqvist@lund.se
Marie Norman, 046-359 91 11, 0734-48 57 17,marie.norman@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se