Familj, barn och ungdom

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand – då finns bland annat vi på socialförvaltningen för att ge er stöd.

I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Det ska funka hemma

Pappa tröstar sitt barn

Socialtjänsten kan hjälpa på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man få stöd i sin föräldraroll, antingen som enskilda samtal eller i grupp. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Alla kan ansöka om stöd och skydd

Om du tror att du behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om din situation. Både barn och föräldrar kan kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Här kan du läsa mer

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr: Socialtjänsten arbetar för barns bästa. Den kan du läsa här:

Socialtjänsten arbetar för barns bästa

Vet du inte vart du ska vända dig?

Ring eller skriv då till vår mottagningsenhet. Kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Vår verksamhet styrs av barnkonventionen

FN:s barnkonvention ska genomsyra vårt arbetssätt och verksamhet. I den står det att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Här kan du läsa mer om barnkonventionen.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/familjestod