Stiftelser, stipendier och fonder

Lunds kommun förvaltar ett antal stiftelser som du som privatperson eller som förening kan ansöka pengar från. Ändamålet för respektive stiftelse och ansökningstiden varierar. Du kan läsa mer om detta nedan.

Stiftelser med sociala ändamål

Fond för sjuka och behövande

Denna stiftelse kan man ansöka om två gånger per år. Ansökningstid är 1 mars – 30 april respektive 1 september – 31 oktober.

Här hittar du mer information och ansökningsformulär 

Stiftelsen Magistratens i Lunds änke- och pupillkassas fond

Stiftelsens ändamål är att främja vård och fostran av barn i Lunds kommun eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn och ungdomar eller utöva hjälpverksamhet bland behövande åldringar, sjuka eller handikappade, företrädesvis kvinnliga. Bidrag från dock inte utgå till behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Sista ansökningsdag är den 15 december varje år. 

Här finns ansökningsformulär.

Stipendier och fonder inom kultur och idrott

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier och fonder som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från. 

Stiftelser och fonder inom kultur och idrott är:

  • Frida och Otto Janssons fond
  • Lunds Café AB fond
  • Kulturstipendium
  • Ungdomsledarstipendium
  • Idrottsstipendium
  • Lundapokalen

Här hittar du information om alla stipendier inom kultur och idrott

Stiftelser med andra ändamål

Bengta Pålssons fond

Stiftelsens ändamål är att tillgodose åtgärder och projekt som berör f d Bonderups
kommuns kultur, historia och natur för främjande av gemenskapen.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Här finns ansökningsformulär.

Hanna och Johan Willhards donationsfond

Stiftelsens ändamål är att dela ut fondmedel till något allmännyttigt ändamål inom f.d. Veberöds kommun. Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Här finns ansökningsformulär.

Majken Edfeldt Kaupschas fond

Stiftelsen ändamål är att dela ut stipendier till ungdomar från Lunds Kommun, som vill utbilda sig till hushållslärare eller väljer utbildning som i väsentliga delar kan jämställas med den tidigare utbildningen till hushållslärare.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Här finns ansökningsformulär.

Stiftelsen Lunds kommuns skolors samfond nr 4

Stiftelsens ändamål är att dela ut fondmedel till elever inom Lunds kommun med särskilda behov, till mindre bemedlade elever och till aktiviteter som skapar sammanhållning mellan eleverna. Stipendiet ska användas till fritidsaktiviteter, rehabiliteringsresor och speciella sammankomster.
Sista ansökningsdag är den 30 september varje år.

Här finns ansökningsformulär.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Om kommunen väljer att ta emot donationen är det kommunstyrelsen som därefter är ansvarig förvaltare. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla stiftelser.

Här finns fler frågor och svar om stiftelser samlade 

Olika regler för olika stiftelser

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna brukar oftast säga vad ändamålet är, vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en stiftelses regler kräva att den som söker bor på en särskild plats.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på Länsstyrelsens hemsida söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn. 

Sök i Länsstyrelsens databas

Relaterad information

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se