Bilagor du som student ska bifoga din ansökan om försörjningsstöd

Obs! Detta är enbart aktuellt att ansöka om under sommaruppehållet. När du söker försörjningsstöd som student är det ett antal bilagor du behöver bifoga ansökan för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Här listar vi dem som du ska bifoga om de är relevanta för dig. Det är enklast att skicka in dem som pdf-filer i vår e-tjänst Mitt försörjningsstöd. Tänk på att enbart använda dessa tecken i pdf:ens filnamn: A-Ö och 0-9.

 • Förteckning över sökta arbeten under vårterminen med datum som anger när arbetena är sökta.
 • CSNs beslut om studiemedel samt utbetalningsplan.
 • Kontoförteckning från dina banker som visar hur många bankkonton du har.
 • Kontoutdrag för tre månader från alla dina bankkonton. Det är viktigt att det löpande saldot framgår.
 • Inkomstspecifikationer för tre månader. Exempelvis lönespecifikationer.
 • En kopia av din deklaration. Se till att särskilt få med ”Specifikation till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2019” och ”Preliminär skatteuträkning till Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2019”.
 • Ett utdrag ur samtliga kontrolluppgifter för inkomstår 2019 om du ej har deklarerat.
 • Hyreskontrakt och hyresavier.
 • Inneboendekontrakt om du har en inneboende.
 • Läkarintyg avseende sjukskrivning om du inte är arbetsför.
 • De räkningar du vill söka bistånd för. Bifoga även kvitton om de är betalda.
 • Hemförsäkringsbrev där premien och hemförsäkringens omfattning framgår. Endast grundförsäkringen godkänns.
 • Anställningsbevis eller dylikt om du har jobb under sommaren.