Arbetslös med försörjningsstöd?

Om du inte klarar din egen försörjning kan du bli aktuell för försörjningsstöd (socialbidrag). Då kommer du även att träffa oss på arbets- och försörjningsenheten på socialförvaltningen för att du så snabbt som möjligt kan klara din egen ekonomi igen!

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna arbeta och leva ett självständigt liv utan behov av försörjningsstöd. Vägen kan gå via utbildning, praktik eller annan individuellt anpassad insats.

Sysselsättning och stöd

Vi strävar efter att kunna hjälpa både arbetstagare och arbetsgivare vid rekryteringar och samarbetar med flera aktörer på arbetsmarknaden.

Relaterad information