Vi söker gode män och förvaltare

Vill du ha ett uppdrag för att hjälpa en medmänniska i Lunds kommun? Kan du dela med dig av omsorg och har respekt för integritet? Har du ett utvecklat ordningssinne och lätt för att hålla koll på siffror och papper? Bli god man i Lunds kommun!

För att bli god man och förvaltare behöver du:

  • vara erfaren, rättrådig, och i övrigt lämplig för uppdraget
  • ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar
  • kunna kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.

För att bli god man för ensamkommande barn behöver du också:

  • vara särskilt lämpad för att arbeta med utsatta barn och ha förståelse för deras behov
  • känna till hur asylprocessen fungerar.

Kraven kan låta stränga, men de betyder inte att man nödvändigtvis behöver ha någon särskild utbildning eller liknande. Har du rätt inställning, livserfarenhet, en vilja att lära dig och förmågan att sätta dig in i en annan människas situation, så kommer det mesta naturligt!

Gör en intresseanmälan

Vi söker personer för uppdrag som god man och förvaltare. Det är ett viktigt uppdrag som är ideellt, men du får ett arvode och kostnadsersättning för din insats.

Är du intresserad av att bli god man i Lunds kommun?
Steg för steg för att bli god man eller förvaltare.

Vad gör vi med intresseanmälan när vi fått den?

När vi har fått din kompletta anmälan kommer vi att kalla dig till ett obligatoriskt introduktionsmöte. Introduktionsmötena håller vi regelbundet, ungefär en gång i månaden. Under mötena får du en grundläggande utbildning om uppdraget och hur man sköter räkenskaperna. Introduktionsmötet riktar sig inte till uppdrag som god man för ensamkommande barn. Introduktionsmötet är därför inte obligatoriskt för dig som enbart vill bli god man för ensamkommande barn. Inför dessa uppdrag ställer vi däremot krav på SKL:s webbutbildning "God man för ensamkommande barn". När du har gått den här webbkursen får du ett intyg som du sedan ska skicka till oss. En länk till webbutbildningen hittar du nedan.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/godman

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse. 

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se