Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av myndigheter för tillstånd eller när du söker vissa tjänster eller uppdrag som fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Beviset lämnas ut till den som begär det och skickas dit begäraren önskar. Om ingen adress anges, skickas det till folkbokföringsadressen för den person som intyget gäller.

Ansök om förvaltarfrihetsbevis

Du kan beställa ditt förvaltarfrihetsbevis på olika sätt:

  1. Via e-post till ofn@lund.se
  2. Via vanlig post till Överförmyndarenheten, Box 41, 221 00 Lund
  3. Via telefon under expeditionstid (vardagar klockan 10-12). Ring telefonnummer 046-359 50 00 och be att bli kopplad till överförmyndarenheten.
  4. Via fysiskt besök under expeditionstid (vardagar klockan 10-12) på Kiliansgatan 12.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/forvaltarfrihetsbevis

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse. 

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se