Fond för sjuka och behövande

Du som är folkbokförd i Lund kan ansöka om pengar ur socialförvaltningens fond för sjuka och behövande. Fondmedel kan sökas för ändamål som försämrad ekonomi, mediciner, julklappar, busskort.

  • Du ska inte söka fondmedel för sådant som du kan få eller redan får försörjningsstöd (socialbidrag) för.
  • Du kan inte få fondmedel om du har egna tillgångar/sparmedel.

Ansökan

Ansökan ska göras på blankett och består av tre delar:

  • Personuppgifter och uppgifter om ekonomisk ställning
  • Ett personligt brev som anger skälen för ansökan med en beskrivning av din ekonomiska situation, hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för fondens ändamål.
  • Handlingar som styrker uppgifterna som lämnas i ansökan, t.ex. kopia av senaste deklarationen, läkarintyg etc.

Sista dag för ansökan är då 30 april respektive 31 oktober varje år.

Prioritering

När socialförvaltningen fått in din ansökan gör vår fondadministratör en bedömning av om fondmedel bör beviljas eller inte enligt följande prioritering:

  • Personer med försörjningsstöd
  • Personer med låg pension och ohälsa som kräver läkemedel
  • Personer som inte fått fondmedel de senaste 12 månaderna.

Utdelning ur fonden sker två gånger per år, i juni och i december.

Kontakt

Fondadministratör Susanne Höyer.
E-post:susanne.hoyer@lund.se

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/socialafondmedel

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se