Case Management

Din case manager hjälper dig att samordna all den vård och hjälp du får, så att ditt liv blir så bra som möjligt.

Din Case Manager

När du får en kontaktperson som kallas Case manager på socialförvaltningen är det för att samordna all hjälp och vård du får, inte bara från oss i kommunen utan även från sjukvården och andra myndigheter.

En case manager ska vara ditt stöd för att du ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det kan handla om att se vilka viktiga val du har inför framtiden och att komma förbi hinder och svårigheter i vardagen.

En case manager kan också hjälpa dig med kontakter med andra vårdgivare och myndigheter samt bidra till att olika insatser samordnas.

Det här stödet kan du få från din case manager

En case manager hjälper dig att ta fram dina personliga mål.

Du och din case manager samlar alla parter du har att göra med till en så kallad resursgrupp. Tillsammans med den gruppen gör du en plan (kallas individuell utvecklingsplan) som blir vägledande för hur ni ska gå vidare.

Din case manager kan hjälpa dig att hålla samman olika insatser, alltså det stöd du får från olika håll, för att uppnå målen i din plan.

Du och din case manager följer sedan hela tiden upp hur det går - hur långt du har nått på vägen mot målen och hur du upplever din vardag.

Med din resursgrupp gör du också en plan för vad som ska ske om du försämras i din hälsa. Det kallas krisintervention.

Din case manager är ett stöd för dina anhöriga eller andra som står dig nära omdet finns behov för det.

Kontakt

Om du vill veta mer eller är intresserad av insatsen, kontakta din socialsekreterare. Du kan också kontakta mottagningsenheten vid Lunds kommun, se kontaktuppgifter nedan.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/cm

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se