Budget- och skuldrådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som bor i Lunds kommun till dig som har problem med  ekonomin.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa enskilda och familjer i Lund till en väsentligt bättre ekonomisk situation.
Tillsammans med dig tittar vi på olika möjligheter att nå en hållbar och långsiktig lösning på din låne- och skuldsituation

Vi hjälper dig att

  • strukturera din ekonomi
  • göra upp en budget
  • se över din låne- och skuldsituation
  • ta kontakt med kronofogden, banken eller andra långivare
  • ta fram nya realistiska avtal för dina skulder
  • ansöka om skuldsanering.

Välkommen att höra av dig! Vi har tystnadsplikt. Du som kommer hit har rätt till tolk

.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/bos