Ekonomi och försörjningsstöd

Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till lundabor som inte klarar sin egen försörjning. Vi ger vägledning till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Våra budget- och skuldrådgivare erbjuder kostnadsfri rådgivning och vi har särskilt stöd till arbete för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på socialförvaltningen, eller är osäker på vem du ska vända dig till, kan börja med att kontakta mottagningsenheten. Välkommen att ringa eller mejla till oss! Se kontaktuppgifter nedan.

Mottagningsenheten vägleder i frågor om barn och unga, familj, ekonomi och sysselsättning, boende, missbruk och psykisk funktionsnedsättning och hjälper dig vidare till rätt instans. Även anhöriga till personer med missbruk eller psykisk ohälsa kan kontakta oss för vägledning och stöd.

Socialregister, registerutdrag

Om du vill veta vad som står i din akt på socialförvaltningen, går det bra att ansöka om registerutdrag med hjälp av blanketten nedan.

Fyll i Ansökan om registerutdrag.