Ekonomi och försörjningsstöd

Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till lundabor som inte klarar sin egen försörjning. Vi ger vägledning till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Våra budget- och skuldrådgivare erbjuder kostnadsfri rådgivning och vi har särskilt stöd till arbete för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på socialförvaltningen, eller är osäker på vem du ska vända dig till, kan börja med att kontakta mottagningsenheten. Välkommen att ringa eller mejla till oss! Se kontaktuppgifter nedan.

Mottagningsenheten vägleder i frågor om barn och unga, familj, ekonomi och sysselsättning, boende, missbruk och psykisk funktionsnedsättning och hjälper dig vidare till rätt instans. Även anhöriga till personer med missbruk eller psykisk ohälsa kan kontakta oss för vägledning och stöd.

Socialregister, registerutdrag

Om du vill veta vad som står i din akt på socialförvaltningen, går det bra att ansöka om registerutdrag.

Här hittar du blanketten Ansökan om registerutdrag.

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se