Arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen antog 3 februari 2016 en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Lunds kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Lunds kommun arbetar för att motverka våld och kriminalitet i alla dess former. Här ingår även att bekämpa våldsbejakande extremism. För att lyckas med en sådan process handlar det om många olika insatser och former av stöd. Utifrån detta har Lunds kommun tagit fram en strategi mot våldsbejakande extremism för att i första hand förebygga att personer radikaliseras och i förekommande fall avhjälpa problemet.

Handlingsplanen följer i stort det arbete som utförs av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

De insatser som finns i sammanhangen att motverka alla typer av våld, inte bara i samband med att bekämpa våldsbejakande extremism, är desamma för alla som behöver dem. Bedömningarna om vem som har rätt till insatserna görs på samma sätt oavsett vem det är som anses ha behov av dem.

Vad gäller insatser inom ramarna för arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker inga insatser om det finns misstanke om att kriminella handlingar har utförts och inte heller förrän, i förekommande fall, utdömda straff har avtjänats. Personer som har begått kriminella handlingar ska ställas till svars för dessa enligt de lagar och bestämmelser som finns.

Samordnare i Lund

Lunds kommun

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post:anna.sjostrand@lund.se

Polisen

Joakim Nyberg
Telefon: 010-561 38 91
E-post:joakim.nyberg@polisen.se

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/motextremism

Kontakt

Beredskapssamordnare

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post: anna.sjostrand@lund.se

Lennart Larsson
Telefon: 046-359 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se