Trygg krog

Trygg krog är ett samarbete mellan krögare, nationer, kårer, polis och kommun och syftar till att i samverkan öka kunskap om narkotika och andra företeelser som skapar otrygghet i krogmiljö. Ökad kunskap och medvetenhet ska bidra till ökad säkerhet och trygghet för personer som arbetar på eller besöker serveringsställen i Lund.

Därför jobbar vi med Trygg krog

Avsikten är att förbättra dialogen mellan polis, kommun och näringsliv där det genomgående målet är att långsiktigt öka tryggheten och säkerheten på Lunds serveringsställen. Detta samarbete är ett forum för att serveringsställen ska ha möjlighet att påverka och ge uttryck för egenidentifierade faktorer som skapar otrygghet i krogmiljö.Idén är att man både som besökare, anställd och ansvarig ska känna sig trygg på Lunds serveringsställen.

Bakgrund till Trygg krog-arbetet i Lunds kommun

I Lund startade detta samarbete och arbetsmetod 2013. I dag jobbar en ANDT*-strateg (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning, tobak) från socialförvaltningen med projektet som inkluderar samarbetspartners så som tillståndsenheten på Lunds socialförvaltning, polis, kuratorskollegiet, teknologkåren vid Lunds tekniska högskola, studenthälsa och krögare.

Uppdraget och projektet är kommunövergripande och förankrat i kommunstyrelsen.

Kampanj för tryggare krogar

Kort för kampanjen Vill du känna dig trygg på krogenI vecka 20, den 15-21 maj, arrangerade Trygg krog kampanjen "Vill du känna dig trygg på krogen?" i Lund. Under veckan sändes information om kampanjen i TV-skärmarna i stans bussar. På de serveringsställen som medverkarde samarbetet fanns information och tips på vad man själv kan göra för att bidra till att alla ska känna sig trygga på stans krogar och på väg hem från dem. Det var även aktiviteter på stan med caféer där de som stannade till fick veta mer och få svar påfrågor över en kopp kaffe. Mitt i veckan hölls det en föreläsning om sexuella ofredanden i krogmiljö. 

Så här arbetar vi

Idag jobbar polis, studenter, krögare och kommun aktivt minska narkotika och andra företeelser som skapar otrygghete i krogmiljö. Genom kontinuerliga möten, värdegrundsarbete, utbildning och öppen dialog jobbar vi aktivt för att öka tryggheten för personal och gäster.

Under hösten 2016 genomfördes Trygg krogs första utbildning där man pratade om samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. På förmiddagen diskuterades Trygg Krog och trygghetsskapande och vikten av förebyggande arbetet i krogmiljö. I en workshop fick deltagare från nationer, kårer och krogbransch utbyta idéer och erfarenheter kring hur man skapar trygghet i krogmiljö. Polisen presenterade den senaste statistiken kring våld i offentlig miljö och hur ämnen som överservering och ordningsvakter påverkar det trygghetsskapande arbetet i krogmiljö.

Under eftermiddagen var Alna på plats för att prata om policyarbete, arbetsgivaransvar, riskbruk och missbruksproblematik samt hur detta påverkar arbetsprestationen och säkerheten.

Det förebyggande arbetet

Krogmiljön är en offentlig plats och genom den nära samverkan mellan kommun, polis och tillståndshavare, bidrar Trygg krog till en säkrare arbetsmiljö för krogens anställda och en tryggare upplevelse för så väl som Lundabor som långväga internationella gäster. Genom att jobba ansvarsfullt sparas inte bara på samhällsresurser utan det bidrar även till att gemensamt stärka Lunds varumärke.

Dessa serveringsställen är med i samarbetet i Lund

Att vara medlem i Trygg krog innebär att man jobbar för att säkerhetsställa att ett serveringsställe är tryggt. Det visar att man tar ett aktivt ansvar för det som händer på serveringsstället och att man värnar om sitt serveringsställe, sin personal och sina gäster.

I dag är totalt är 19 serveringsställen med i projektet i Lund:

 • Tegners Matsalar
 • Restaurang Stortorget, Herkules Bar

 • Gloria's Sportsbar & Restaurang

 • Blekingska Nationen

 • Göteborgs Nation

 • Hallands Nation

 • Helsingkrona Nation

 • Krischansta Nation

 • Kalmar Nation

 • Lunds Nation

 • Malmö Nation

 • Sydskånska Nationen

 • Västgöta Nation

 • Wermlands Nation

 • Östgöta Nation

 • Restaurang Sandra

 • O ’Learys sportbar

 • Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola

 • Grand Hotel

 • Café Ariman

Kontakt:

E-post: tryggkrog@lund.se eller via kommunens växel. Se längst ner på denna sida.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tryggkrog