Brottsförebyggande arbete

För kontakt med beredskapssamordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sakerhet

Kontakt

Beredskapssamordnare

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post: anna.sjostrand@lund.se

Lennart Larsson
Telefon: 046-359 84 63
E-post: lennart.larsson@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se