Serviceboende

Om du har en funktionsnedsättning och ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om bostad med särskild service enligt LSS.

I ett serviceboende kommer personalen till dig i din lägenhet på planerad tid eller så kan du ringa till personalen när du behöver hjälp.

Ett serviceboende består av flera lägenheter. Det kan vara 6-20 lägenheter som är knutna till samma servicebostad. Lägenheten är på cirka 50 kvadratmeter och har ett eller två rum med kök och badrum. Köket kan vara ett separat rum eller en köksdel i vardagsrummet.

Det finns också ett gemensamhetsutrymme med kök och personalutrymme. Lägenheter finns oftast i ett flerfamiljshus.

Gemensamhetslokalen kan ligga i samma hus som lägenheterna eller i ett hus som ligger i närheten av din lägenhet. I den gemensamma lokalen kan du tillsammans med övriga boende och personal, se film, spela spel och umgås. På helger lagar de som vill mat tillsammans med personalen.

Hur ansöker jag om servicebostad?

Vill du ansöka om servicebostadvänder dudig till LSS/SoL-handläggaren.Insatsen är behovsprövad.

Kontaktuppgifter till LSS/SoL-handläggare

Kontaktuppgifter servicebostäder

Här hittar du kontaktuppgifter till servicebostäderna

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se