Björkbacken Dalby

Björkbacken som drivs av Förenade Care på uppdrag av Lunds kommun är beläget i Dalby.

Byggnadsår: 2003
Antal lägenheter: 3 enheter med vardera 14 lägenheter
Lägenhetsstorlek: 35 kvadratmeter
Adress: Pinnmöllevägen 200, Dalby

Visa Björkbacken på karta

Lägenheten

Lägenheten består av ett rum som möbleras av hyresgästen med egna möbler och personliga ägodelar. Säng ingår i boendet. Lägenheterna är utrustade med kylskåp, mikrovågsugn, trygghetslarm och egen toalett med dusch.

Avgifter

Hyresgästen betalar för hyra, service, omvårdnad och måltider till Lunds kommun. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksvaror, hår- och fotvård, telefon och tidning.

Här kan du läsa mer om avgifter

Personal

Undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Sjuksköterskor finns i huset dagtid men är tillgängliga för verksamheten dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns i tjänst måndag till fredag.

Måltider

I avgiften för måltider ingår frukost, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällsfika.

Aktiviteter

På vardagar anordnas minst två gemensamma aktiviteter och minst en aktivitet på helgen.

Övrigt

På födelsedagar eller vid andra tillfällen när det egna rummet inte räcker till finns lokal att tillgå.

Relaterad information

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Björkbacken Dalby

Adress: Pinnmöllevägen 200, 247 55 Dalby
Verksamhetschef: Birgit Theander 
E-post: birgitt@forenadecare.com
Telefon: 073-901 57 90
Sjuksköterskeexpedition: 046-20 86 61, 046-20 86 62

Avdelningar
Gläntan: 046-20 86 63 
Lunden: 046-20 86 64 
Oasen: 046-20 86 65
Nattpersonal: 046-20 86 66, 046-20 86 67

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se