Äldreboende

Här hittar du information om äldreboende i kommunen. Det finns också möjlighet att jämföra äldreboendena (särskilt boende) genom att klicka på rutan nedan.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se