Äldreboende

Här hittar du information om de olika äldreboendena i Lunds kommun. Du kan också jämföra boenden i vår jämförelsetjänst.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se