För dig som vill hjälpa andra

Det finns olika sätt att hjälpa medmänniskor som behöver stöd och sociala kontakter. Här kan du ta reda på vilket uppdrag som passar dig.

Avlösare, ledsagare eller kontaktperson

Som ledsagare, avlösare eller kontaktperson stöttar du en person med funktionsnedsättning till ett aktivt, socialt och meningsfullt liv. Uppdragen passar dig som vill jobba extra några timmar i veckan eller månaden.

Jobba som ledsagare, avlösare eller kontaktperson

God man, förvaltare eller förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är olika typer av ställföreträdare. Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan handla om att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt.

Bli god man eller förvaltare

God man för ensamkommande barn

Förordnad förmyndare

Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Familjehem

Som familjehem har ni ansvar för barnets omvårdnad och utveckling. Det kan handla om både kortare och längre placeringar och ibland kan barnet ha behov av att stanna under hela sin uppväxt.

Bli familjehem

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj ska ni ha tid en eller två helger i månaden för ett eller flera barn eller ungdomar som har behov av att komma bort ibland. Som kontaktfamilj ger ni barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets föräldrar får avlastning.

Kontaktfamilj, kontaktperson för barn, unga eller vuxna

Volontärarbete

Gör en frivillig insats som kan höja livskvaliteten för äldre. Eller engagera dig för integration av nyanlända. 

Volontär för seniorer

Engagera dig för integration

 

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se