För dig som vill hjälpa andra

Det finns olika sätt att hjälpa medmänniskor som behöver stöd och sociala kontakter. Här kan du ta reda på vilket uppdrag som passar dig.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se