Råd och stöd vid demens

Alla som har drabbats av demenssjukdom eller minnessvårigheter, oavsett ålder, kan få stöd av vårt demensteam. Vi kan även stötta dig som anhörig eller närstående och erbjuder råd till verksamheter som kommer i kontant med personer med demenssjukdom.

Demensteamet består av demenssjuksköterskor, specialistundersköterska inom demens och Silviasystrar med fördjupad kunskap om demenssjukdomar. Vårt stöd är kostnadsfritt.

Vi erbjuder:

  • individuella samtal
  • anhörigstöd (anhörigcirklar och samtal)
  • hembesök
  • rådgivning
  • vägledning och kontakter.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/demensteamet