Råd och stöd vid demens

Alla som har drabbats av demenssjukdom eller minnessvårigheter, oavsett ålder, kan få stöd av vårt demensteam. Vi kan även stötta dig som anhörig eller närstående och erbjuder råd till verksamheter som kommer i kontant med personer med demenssjukdom.

Demensteamet består av demenssjuksköterskor, specialistundersköterska inom demens och Silviasystrar med fördjupad kunskap om demenssjukdomar. Vårt stöd är kostnadsfritt.

Vi erbjuder:

  • individuella samtal
  • anhörigstöd (anhörigcirklar och samtal)
  • hembesök
  • rådgivning
  • vägledning och kontakter.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/demensteamet

Kontakt

Demensteamet

Demensteamets e-post:
demensteamet@lund.se 

Pia Johnson, demenssjuksköterska
E-post:pia.johnson@lund.se
Telefon: 046-359 68 79

Elin Nilsson, demenssjuksköterska
E-post:elin.nilsson6@lund.se
Telefon:046-359 97 11

Jennie Johansson, specialistundersköterska demens
E-post: jennie.johansson@lund.se
Telefon: 046-359 47 52

Annika Lennstrand Maidwell, Silviasyster
E-post: annika.lennstrandmaidwell@lund.se
Telefon: 046-359 47 75

Carin Follin, Silviasyster
E-post: carin.follin@lund.se
Telefon: 046-359 35 86

Inga-Lill Winqvist, Silviasyster
E-post: inga-lill.winqvist@lund.se
Telefon: 046-359 49 21

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se