Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är en nedskriven berättelse om någons liv – uppväxt, händelser, vanor och intressen.

Levnadsberättelsen är ett viktigt dokument som gör att personalen på ett eventuellt demensboende har lättare att stödja och förstå den sjuke. Det kommer att hjälpa dem att förstå det tidigare friska livet och det som varit betydelsefullt.

Fyll i levnadsberättelsen här(pdf-format)

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se