Papegojelyckans dagverksamhet

.

Kontakt

Postadress: Falkvägen 14, 227 31 Lund
Telefon: 046-359 46 45

Enhetschef

Cecilia Voss Johansson
Telefon: 046-359 77 06
E-post: cecilia.vossjohansson@lund.se

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se