Dagverksamheter

För dig som har en kognitiv svikt eller kognitiv sjukdom/demenssjukdom kan aktiviteter och social stimulans efter behovsprövning erbjudas utanför bostaden på kommunens dagverksamhet.

På dagverksamheten kan du i sällskap med andra personer och specialutbildad personal mötas i social samvaro och gemenskap.

Syftet med kommunens dagverksamhet är att:

  • öka möjligheterna att bibehålla minnesfunktioner
  • ge personer med demenssjukdom en meningsfull vardag
  • stärka självkänslan och skapa möjlighet att knyta nya vänskapsband
  • underlätta och stödja anhöriga
  • förlänga möjligheten för personer med demenssjukdom att bo kvar hemma

Läs mer i vår broschyr om dagverksamheter

Hur söker du dagverksamhet?

För att söka vänder du dig till biståndshandläggarna på vård- och omsorgsförvaltningen. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/dagverksamheter