Demens

Om du har en demenssjukdom kan det finnas behov av särskilt stöd som riktar sig både till dig och dina anhöriga och närstående. Vi erbjuder stöd i olika former.

Råd och stöd vid demens

Lunds kommun har demenssjuksköterskor, specialistundersköterska inom demens och Silviasystrar med fördjupad kunskap om demenssjukdomar. De stödjer personer som drabbats av en demenssjukdom och deras anhöriga och närstående, bland annat genom att erbjuda rådgivning och hembesök.

Läs mer om råd och stöd vid demenssjukdom

Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är en nedskriven berättelse om någons liv – uppväxt, händelser, vanor och intressen. Levnadsberättelsen är ett viktigt dokument som gör att personalen har lättare att stödja och förstå den sjuke. Det kommer att hjälpa dem att förstå det tidigare friska livet och det som varit betydelsefullt.

Fyll i levnadsberättelsen här

Dagverksamheter

På dagverksamheterna kan du i sällskap av andra personer som också har en demenssjukdom, samt specialutbildad personal, mötas i social samvaro och gemenskap.

Läs mer om dagverksamheterna

Demensenheter

På de flesta äldreboenden finns demensinriktade enheter. Enheterna riktar sig till personer som har en demenssjukdom eller demensliknande symptom och där behovet av omsorg dygnet runt är stort.

Hur söker du stöd?

För att söka stöd vänder du dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna